Rank City Percentage of Hispanic or Latino Residents
1 Schuyler, Nebraska 65.4%
2 Lexington, Nebraska 60.4%
3 South Sioux City, Nebraska 45.3%
4 Crete, Nebraska 35.7%
5 Scottsbluff, Nebraska 29.1%
6 Grand Island, Nebraska 26.7%
7 Gering, Nebraska 17.2%
8 Columbus, Nebraska 16.3%
9 Omaha, Nebraska 13.1%
10 Alliance, Nebraska 12.3%
11 Norfolk, Nebraska 12.1%
12 Fremont, Nebraska 11.9%
13 Bellevue, Nebraska 11.9%
14 Nebraska City, Nebraska 10.9%
15 Ralston, Nebraska 10.0%
16 Hastings, Nebraska 9.8%
17 North Platte, Nebraska 8.8%
18 Sidney, Nebraska 7.4%
19 Kearney, Nebraska 7.3%
20 La Vista, Nebraska 6.5%
21 Lincoln, Nebraska 6.3%
22 Chalco, Nebraska 5.3%
23 Papillion, Nebraska 5.2%
24 McCook, Nebraska 4.9%
25 Wayne, Nebraska 4.8%
26 Holdrege, Nebraska 4.7%
27 York, Nebraska 4.4%
28 Plattsmouth, Nebraska 4.0%
29 Chadron, Nebraska 3.6%
30 Blair, Nebraska 2.9%
31 Beatrice, Nebraska 2.2%
32 Seward, Nebraska 1.9%
33 Gretna, Nebraska 1.6%