Rank City Population Density
1 Chalco, Nebraska 3,767.6
2 La Vista, Nebraska 3,681.8
3 Ralston, Nebraska 3,615
4 Omaha, Nebraska 3,217.9
5 Bellevue, Nebraska 3,162.8
6 Fremont, Nebraska 2,999
7 Papillion, Nebraska 2,928.4
8 Lincoln, Nebraska 2,899.4
9 Wayne, Nebraska 2,564.6
10 Scottsbluff, Nebraska 2,419.8
11 Kearney, Nebraska 2,410.1
12 Schuyler, Nebraska 2,405.5
13 Crete, Nebraska 2,382.7
14 South Sioux City, Nebraska 2,340.2
15 Lexington, Nebraska 2,273.3
16 Norfolk, Nebraska 2,264.7
17 Columbus, Nebraska 2,245.7
18 Gretna, Nebraska 2,118.8
19 Plattsmouth, Nebraska 2,100.8
20 Gering, Nebraska 1,977.2
21 North Platte, Nebraska 1,873.7
22 Hastings, Nebraska 1,847.7
23 Alliance, Nebraska 1,800.8
24 Grand Island, Nebraska 1,708
25 Seward, Nebraska 1,629.8
26 Nebraska City, Nebraska 1,554.2
27 Chadron, Nebraska 1,519
28 Blair, Nebraska 1,454.6
29 McCook, Nebraska 1,427.1
30 Holdrege, Nebraska 1,422.8
31 Beatrice, Nebraska 1,382
32 York, Nebraska 1,351.8
33 Sidney, Nebraska 975.2