Rank City Percentage of Female Residents
1 Gering, Nebraska 53.1%
2 Nebraska City, Nebraska 52.7%
3 Scottsbluff, Nebraska 52.4%
4 Beatrice, Nebraska 52.2%
5 Blair, Nebraska 52.1%
6 Seward, Nebraska 51.9%
7 La Vista, Nebraska 51.7%
8 McCook, Nebraska 51.7%
9 Alliance, Nebraska 51.6%
10 Sidney, Nebraska 51.5%
11 Holdrege, Nebraska 51.5%
12 Fremont, Nebraska 51.5%
13 North Platte, Nebraska 51.2%
14 Papillion, Nebraska 51.2%
15 Kearney, Nebraska 51.1%
16 York, Nebraska 51.0%
17 Chadron, Nebraska 51.0%
18 Norfolk, Nebraska 51.0%
19 Gretna, Nebraska 51.0%
20 Ralston, Nebraska 50.9%
21 Bellevue, Nebraska 50.8%
22 Wayne, Nebraska 50.8%
23 Omaha, Nebraska 50.8%
24 Hastings, Nebraska 50.6%
25 Plattsmouth, Nebraska 50.6%
26 Columbus, Nebraska 50.5%
27 South Sioux City, Nebraska 50.4%
28 Crete, Nebraska 50.2%
29 Grand Island, Nebraska 50.2%
30 Lincoln, Nebraska 50.0%
31 Schuyler, Nebraska 48.7%
32 Chalco, Nebraska 48.5%
33 Lexington, Nebraska 48.3%