Rank City Percentage with College Degree
1 Gretna, Nebraska 42.1%
2 Wayne, Nebraska 40.4%
3 Chadron, Nebraska 40.2%
4 Lincoln, Nebraska 36.0%
5 Kearney, Nebraska 35.5%
6 Papillion, Nebraska 35.3%
7 La Vista, Nebraska 32.4%
8 Omaha, Nebraska 32.1%
9 Chalco, Nebraska 31.6%
10 Blair, Nebraska 30.4%
11 Seward, Nebraska 29.9%
12 Sidney, Nebraska 27.9%
13 Bellevue, Nebraska 26.9%
14 Ralston, Nebraska 26.1%
15 York, Nebraska 24.1%
16 Holdrege, Nebraska 22.7%
17 Norfolk, Nebraska 22.6%
18 Scottsbluff, Nebraska 21.7%
19 Hastings, Nebraska 21.5%
20 Alliance, Nebraska 20.5%
21 Gering, Nebraska 20.5%
22 Beatrice, Nebraska 20.1%
23 McCook, Nebraska 19.8%
24 Columbus, Nebraska 19.5%
25 Nebraska City, Nebraska 19.2%
26 Fremont, Nebraska 18.3%
27 North Platte, Nebraska 17.5%
28 Grand Island, Nebraska 15.9%
29 Crete, Nebraska 15.2%
30 Plattsmouth, Nebraska 14.2%
31 South Sioux City, Nebraska 10.1%
32 Lexington, Nebraska 9.8%
33 Schuyler, Nebraska 9.1%