Rank City Housing Units
1 Omaha, Nebraska 177,518
2 Lincoln, Nebraska 110,546
3 Bellevue, Nebraska 20,591
4 Grand Island, Nebraska 19,426
5 Kearney, Nebraska 12,738
6 North Platte, Nebraska 11,450
7 Fremont, Nebraska 11,427
8 Hastings, Nebraska 10,847
9 Norfolk, Nebraska 10,625
10 Columbus, Nebraska 9,322
11 Papillion, Nebraska 7,240
12 Scottsbluff, Nebraska 6,712
13 La Vista, Nebraska 6,670
14 Beatrice, Nebraska 6,075
15 South Sioux City, Nebraska 4,739
16 Chalco, Nebraska 4,330
17 Alliance, Nebraska 4,075
18 McCook, Nebraska 3,717
19 York, Nebraska 3,633
20 Gering, Nebraska 3,601
21 Lexington, Nebraska 3,403
22 Blair, Nebraska 3,351
23 Nebraska City, Nebraska 3,265
24 Sidney, Nebraska 3,184
25 Plattsmouth, Nebraska 2,863
26 Seward, Nebraska 2,796
27 Ralston, Nebraska 2,711
28 Holdrege, Nebraska 2,589
29 Chadron, Nebraska 2,559
30 Crete, Nebraska 2,389
31 Wayne, Nebraska 2,082
32 Schuyler, Nebraska 1,972
33 Gretna, Nebraska 1,671